Wyszukiwarka

Kategorie

Jeżeli nie zawarłeś jeszcze z nami umowy pośrednictwa, informujemy, że:

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, Administratorem Państwa danych osobowych jest "JAZZ NIERUCHOMOŚCI Szymon Szyndler" z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Antoniego Abrahama 47/20.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: jazz.nieruchomosci.rodo@wp.pl , pisemnie na adres naszej siedziby podany w pkt.1 lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 604 322 346. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych.
  3. Gdy skontaktujesz się z nami po raz pierwszy możemy poprosić Cię o podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu/adresu e-mail; Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (mamy prawo przetwarzać dane osobowe osób, które chcą z nami zawrzeć umowę) – bez tego nie będzie możliwe zawarcie umowy; gdy zawrzemy już umowę, zmieni się podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych; Twoje dane przekażemy także naszym pracownikom i współpracownikom; każdy z ww. podmiotów jest zobowiązany do ochrony Twoich danych osobowych co najmniej w takim stopniu jak my i nie będzie ich dalej przekazywać, jeśli nie uzyska na to Twojej zgody lub nie będzie to wynikało z przepisów prawa
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do zawarcia umowy pośrednictwa, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od końca roku, w którym dane nam przekazałeś
  5. Twoje dane osobowe nie będą profilowane ani nie będą automatyczne przetwarzane ani nie będą przekazywane poza granice RP
  6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
  7. Podanie przez Ciebie danych we wskazanym wyżej celu jest dobrowolne; masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu jeśli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności RODO.

Administrator jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki (najpóźniej w terminie miesiąca), a jeżeli nie zamierza spełnić takiego żądania – podać tego przyczyny. W razie potrzeby termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące. Na podstawie art. 12 ust. 5 RODO, choć ww. działania Administratora są co do zasady wolne od opłat, to jeśli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator, wykazując powyższe, może pobrać stosowną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia stosownych żądanych działań albo odmówi podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli się upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować i zweryfikować.